Vår miljøprofil

The Tall Ships Races 2018 Stavanger skal gjennomføres på en måte som ivaretar helse, miljø og sikkerhet på en god måte.

Miljøbevisste valg skal treffes der det lar seg gjøre. Besøkende skuter og publikum skal tilbys miljøvennlige løsninger, herunder håndtering av søppel.

En avfallsinstruks er utarbeidet og vil gjøres kjent for alle frivillige, deltakende skuter og publikum.

Informasjon om miljø

Fram mot arrangementsstart vil det bli vurdert hensiktsmessige måter å informere om miljøarbeidet på. Dette vil være rettet mot samarbeidspartnere, leverandører, besøkende skuter, publikum og festivalens frivillige. Informasjon legges inn i festivalens trykksaker/håndbøker for skutenes ledelse/kapteiner, menige skutemannskaper og frivillige.  Miljøarbeidet vil være et viktig tema i vår kommunikasjon mot publikum.

Sponsorer og publikum

Det stilles krav til sponsorer, samarbeidspartnere, skuter og utstillere om å følge arrangementets miljøprofil og ta behørige hensyn til dette.

På egne arrangementer (Crew Party, Captains’ Dinner og samlinger for de frivillige) vil det bli benyttet mest mulig miljøvennlig løsninger, blant annet mht. emballasje.

Som arrangør vil vi oppfordre til miljøvennlig drift også for relaterte aktiviteter som ikke er våre egne. Vi oppfordrer i all skriftlig informasjon å gjøre en felles innsats for miljøvennlig gjennomføring av festivalen.

Knud Helge Robberstad, prosjektleder