Konsekvensanalyse / Economic Impact Study

Spørreundersøkelsen ønsker å kartlegge hvem som besøker The Tall Ships Races 2018 Stavanger og hvordan de opplever besøket. Vi setter stor pris på din deltakelse i undersøkelsen!

The survey aims to map our visitors for The Tall Ships Races 2018 Stavanger to understand our audience and how they experience their stay. We truly appreciate your feedback!