Stipendordning for medseilere 

Du kan søke støtte dersom du må dekke kostnadene til medseilerreisen selv.  

Som medseiler får du møte ungdommer fra andre land og med helt annen bakgrunn, og være en del av laget som skal konkurrere, seile og ta vare på hverandre i alle slags utfordringer og vær. Opplev havet og samholdet om bord, og kom hjem med nye erfaringer og vennskap i sekken.

Her er noen steder som kan gi støtte. Hvilke kriterier de stiller finner du på deres nettsider, men for de fleste må du være 15-25 år og ikke få dekket reisen gjennom andre (som kommunale ordninger):

Støttebeløpene kan dekke en del av kostandene med å seile.