The Tall Ships Races 2018 Stavanger vil bestå av følgende elementer:

  • Det største kulturarrangement i regionen i 2018 med et variert og maritimt kulturprogram. Vi forventer flere hundre tusen besøkende til Stavanger over fire dager i 2018.
  • The Tall Ships Races er et ungdomsarrangement med hovedformål å få ungdom mellom 15-25 år til å møtes i vennskapelig seilas på tvers av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn. Stavanger skal bidra til å sende flere hundre ungdommer fra Rogaland i alderen 15-25 år som medseilere på etappen fra Stavanger til Harlingen i Nederland. I 2011 sendte Stavanger 225 ungdommer på seiltur med de vakre skutene, og målet vårt denne gang må være å slå dette antallet.
  • Arrangementet skal i sin helhet ha tradisjon og fornying som gjennomgående element og skal være med å bevisstgjøre regionens maritime tradisjon og historie. Samtidig skal vi videreføre arbeidet fra arrangementet i 2011 med å utfordre tradisjonelle oppfatninger av seilskutemiljøet og gjøre det mer attraktivt for den yngre generasjonen.
  • Vi skal vise frem det maritime Stavanger og det yrende kulturlivet i byen.
  • Stavanger skal ta imot mellom 50 og 100 av verdens største og vakreste seilskuter og være vertskap for anslagsvis 2500 medseilere i alderen 15-25 år.
  • The Tall Ships Races 2018 Stavanger skal i samarbeid med Esbjerg i Danmark ha ansvar for Cruise in company-etappen («sjarmørstrekket») mellom Esbjerg og Stavanger. Her skal det etableres et havneprogram mellom de to byene, som inkluderer havner både i Danmark og i Norge.
  • Åpne skip og inntektsbringende aktiviteter for de deltagende seilskipene.
  • Startpunkt for regattaen fra Stavanger til Harlingen i Nederland.