Kystverket stiller med los for skutene

Kystverket bidrar med loser og trafikktjenester for de besøkende skutene under The Tall Ships Races 2018 Stavanger.

Flere av de største seilskutene trenger los om bord under innseilingen til Stavanger. Her stiller Kystverket opp for å sikre at skutene navigeres trygt i havn.

Fra sjøtrafikksentralen på Kvitsøy følges skutenes seilas langs kysten og inn til Stavanger med årvåkne øyne. Kystverket stiller også med en losskøyte under Tall Ships-arrangementet.

– Vi er glade for å kunne bidra med våre tjenester under The Tall Ships Races i 2018 og ser fram til å kunne være med på å gi skutene en god velkomst, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket.

Skutene setter stor pris på å bli ivaretatt med gode los- og sjøtrafikksentraltjenester når de skal seile inn og ut fra Stavanger.

– Kystverket er en viktig samarbeidspartner for oss. Tjenestene de tilbyr er med på å gjøre Stavanger til en attraktiv havn for Tall Ships-skutene, og losene sørger for at skutene kommer seg til en kai på en trygg måte, sier prosjektleder Knud Helge Robberstad.

Kystverket er en statlig etat med ansvar for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Kystverkets sjøtrafikksentral på Kvitsøy er bemannet med erfarne trafikkledere som overvåker og regulerer den kommersielle skipstrafikken fra Jærkysten til Sunnhordland. Lostjenestene ligger også under Kystverket.

Bilde: Kystverkets regiondirektør John Erik Hagen og Stavangers rådmann Per Kristian Vareide signerte samarbeidsavtalen om The Tall Ships Races 2018 Stavanger