MarLog stiller med skutehjelp

Skipsagenten MarLog har inngått avtale om å levere servicesentral-tjenester under The Tall Ships Races 2018.

Servicesentral-tjenestene omfatter all den praktiske, tekniske hjelpen skutene kan få behov for under havneoppholdet i Stavanger. Her vil MarLog fungere som kontakt mellom skutene og aktuelle leverandører.

– MarLog har vært med på Tall Ships-arrangementene siden 1997 og har derfor god erfaring med å hjelpe skutene med det de måtte trenge. Vi gleder oss allerede til å bidra igjen i juli 2018, sier daglig leder Magne Grønnestad i MarLog.

Servicesentral-tjenestene er én av faktorene som gjør Stavanger populær som vertshavn for de besøkende seilskutene.

– Mens skutene i andre havner ofte må finne fram til aktuelle leverandører ut i fra lange telefonlister, får de hos oss kun ett kontaktpunkt å henvende seg til som hjelper dem videre. For oss er dette en viktig tjeneste å kunne tilby de besøkende skutene, og vi er svært glade for å ha fått avtalen om dette på plass allerede nå, sier prosjektleder for The Tall Ships Races 2018 Stavanger, Knud Helge Robberstad.

Bilde: Stavangers rådmann Per Kristian Vareide (til venstre) og MarLogs Magne Grønnestad signerte avtalen om samarbeid under The Tall Ships Races 2018 Stavanger.