Bli med i kulturprogrammet!

Kulturprogrammet for The Tall Ships Races 2018 Stavanger skal være en uforglemmelig opplevelse for besøkende mannskaper og for regionens innbyggere. Du kan være med på å skape den!

fotoEmileAshley19 (1)

Vi er på utkikk etter aktiviteter som er basert på maritime tradisjoner og som treffer et bredt publikum, fra barn til eldre. Foreninger og enkeltpersoner i kulturlivet i Stavanger-regionen kan søke.

Vil du være med som kommersiell utstiller? Søk om standplass her!

Alle målgrupper er relevante, men det vil være særskilt fokus på aldersgruppen 15-25 år. Vi ser etter idealistiske prosjekter som tilfører relevant aktivitet og gode opplevelse for publikum.

Aktiviteten din må enten

  • relatere til maritim historie og sjøfartskultur – fortid, nåtid og fremtid
  • passe med temaet “Fair Winds to New Horizons”
  • inngå i det helhetlige kulturprogrammet

Alle aktiviteter skal i utgangspunktet være selvfinansiert. Et utvalg gjøres blant søknadene som best oppfyller kriteriene for kulturaktiviteter, og ikke alle forslagene vil bli realisert.

Siste frist for å søke om deltakelse i kulturprogrammet er 1. desember 2017. Alle søkere vil få tilbakemelding innen 15. desember 2017.

Send søknad

Hvilken del av festivalområdet passer best til aktiviteten?

Krydderkaien

Ideelt for pop-up hendelse eller aktivitet på stand. Et område på Strandkaien med internasjonal profil og street food fra hele verden. Rettes mot unge 15-25 år og voksne.

 Torgavågen 

Aktivitetsområde nederst på Strandkaien, i samarbeid med Stavanger maritime museum. Enkle standfasiliteter for aktiviteter som formidler maritim tradisjon, sjøfart og håndverk. Familie og barn.

 Torget

Stedet for håndverk hvor publikum kan følge arbeid i prosess. Enkle fasiliteter for praktisk håndverk og formidling av maritim tradisjon. Bred målgruppe, med vekt på eldre og barnefamilier.

 Tollbodkaien

Liten scene ved Tollboden med konserter og familieaktiviteter på dagtid. Scenerigg og område passer for mindre artister og innhold som involverer publikum.  Bred målgruppe.

I ytterkantene av festivalområdet ligger Børevigå og Sandvigå, to roliger lommer med sitteplasser hvor man kan trekke seg tilbake. Her er det mulig å søke om å ha mindre pop-up aktiviteter.